Algemene informatie kleutergroepen
2018-2019
 
Schooltijden
 
Voor de kleutergroepen gelden de volgende schooltijden:
 
Maandag                 8.30 - 14.30 uur
Dinsdag                   8.30 - 14.30 uur
Woensdag               8.30 - 12.30 uur
Donderdag              8.30 - 14.30 uur
Vrijdag                     8.30 - 12.30 uur
 
Om 8.20 uur gaat er een eerste bel ALLEEN voor de kleutergroepen. Zij kunnen dan alvast rustig binnen lopen. U mag als ouder dan nog even mee in de klas komen.
Om 8.25 uur begint de inlooptijd voor alle andere groepen.
 
Brengen en halen
 
Voor een veilige route naar en van school is het belangrijk dat u uw auto parkeert in de daarvoor bedoelde parkeervakken.
De fietsen kunnen in de fietsenstalling naast de school worden geplaatst.
Wij willen u vragen op de speelplaats te wachten en ook uw fiets niet op de stoep achter te laten.

Kleutergroep A gebruikt de hoofdingang (rechterkant) bij het in en uitgaan van het kindcentrum.
Kleutergroep B gebruikt de andere ingang (linkerkant nabij Peuterspeelzaal) voor het brengen en halen.
 
Ouderportaal
 
We maken gebruik van een ouderportaal. Wanneer uw kind  in groep 1 begint, kunt u zich aanmelden voor het ouderportaal bij de directeur.
We kunnen via dit portaal snel en actueel met ouders communiceren. Het is ook als app beschikbaar voor mobiele telefoons. We gebruiken het ouderportaal o.a. voor korte berichten van de groep of van het hele kindcentrum.
Absenties van uw kind en ook de planning van rapportgesprekken regelt u zelf via dit portaal. Info vindt u ook hier.

♦  Thema's
In de kleutergroepen werken we met thema's.
We werken met IPC (International Primary Curriculum).                                         
De kinderen worden actief betrokken bij het leerproces en vaardigheden worden geleerd door betekenisvolle activiteiten en thema-hoeken.  Via het ouderportaal communiceren we welk thema aan bod komt.
De kinderen mogen bij elk thema materialen mee naar school nemen. Deze materialen moeten passen binnen het thema, voorzien zijn van naam en te gebruiken zijn voor op de kijktafel of in de themahoek. Mag er in de klas mee gespeeld worden, dan moeten de materialen stevig zijn en géén kleine onderdelen bevatten.
Daarnaast organiseren we regelmatig een bijzondere activiteit, zoals een uitstapje. Soms hebben we daar uw hulp bij nodig.   

♦  Andere activiteiten
Ouderinloop kleutergroepen
Een enkele keer stellen wij onder de reguliere schooltijden onze deuren een half uurtje open tijdens de zogenaamde ouderinloop.
Alle kinderen van de kleutergroepen A en B mogen hiervoor één gast uitnodigen. Een gast kan bijvoorbeeld een ouder, verzorger, de oppas of opa en oma zijn.
Tijdens de ouderinloop bieden we de gasten op een informele manier de gelegenheid om een kijkje te nemen in de kleutergroepen. 

Inloopavond gr. 1-8
Daarnaast stellen wij één avond per schooljaar onze deuren open om een kijkje met uw kind te komen nemen.

Speelgoeddag                                                                      
Een enkele keer per jaar mogen de kinderen in beide kleutergroepen speelgoed mee naar school nemen bijv. na pakjesavond. Gelieve uw kind materiaal mee te geven wat stevig is en wat géén kleine onderdelen bevat. Graag voorzien van naam.

Spelletjesuurtje
Enkele malen per jaar vindt het spelletjesuurtje in beide kleutergroepen plaats. Onder begeleiding van ouders, opa of oma spelen de kinderen drie kwartier lang gezelschapsspelletjes in kleine groepjes van maximaal 4 kinderen.
De kinderen mogen hiervoor zelf gezelschapsspelletjes van thuis mee naar school nemen. Graag duidelijk voorzien van naam. U kunt zich dan inschrijven via inschrijflijsten.

Vensterviering
Op onze school hebben we 5 keer per jaar een vensterviering met alle kinderen van school. De vieringen worden gehouden in de kuil en tijdens zo'n viering treden er drie groepen per keer op.
De kleutergroepen A en B treden één keer per schooljaar op. U bent van harte welkom bij de viering als uw kind optreedt. Broertjes en zusjes mogen ook meekomen, mits zij de optredens niet verstoren. 
Deze viering zal beginnen om half 12. Tot die tijd mag u even buiten wachten, zodat alle groepen plaats kunnen nemen in de kuil. 
Tijdens het optreden mag u filmen en foto's maken. Wij willen u er wel op wijzen dat dit voor huiselijk gebruik is en dus niet voor social media gebruikt mag worden. 
 
Feestwerkjes
In onze kleutergroepen maken we o.a. voor vader- en moederdag, een geboorte in het gezin, een huwelijk of een andere bijzondere gebeurtenis een feestwerkje.
Voor andere gelegenheden doen we dit niet.  
 
Trakteren eigen verjaardag
Als uw kind jarig is, mag dat natuurlijk op school gevierd worden. Met de ouders wordt de dag en tijd afgesproken waarop we maximaal een half uurtje feest vieren. De ouders mogen hierbij aanwezig zijn.
 
♦  Zelfstandigheid
 
Wij zijn ervan overtuigd, dat kleuters graag veel zelf willen doen en veel zelf kunnen doen. 
Kleuters kunnen hun jas zelf aandoen en dichtmaken. Zij kunnen zichzelf aankleden en hun schoenen aandoen. Oudste kleuters zijn al in staat om anderen te helpen en leren bijvoorbeeld veters te strikken.
Bij zelfstandigheid hoort ook hulp vragen als je het geprobeerd hebt en het toch niet lukt.
Daar waar het niet lukt, zullen wij natuurlijk altijd helpen!
 
♦  Nieuwe indrukken
Er gebeurt veel, er verandert veel als uw kind naar de basisschool gaat. Kleuters doen ontzettend veel indrukken op en dat kost energie! Ze kunnen flink moe thuis komen. Het kost soms gewoon wat een beetje tijd om te wennen aan het nieuwe ritme, de nieuwe kinderen en de leerkracht.
We stimuleren de kinderen om meteen hele dagen naar school te komen. Maakt u zich zorgen? Aarzelt u dan niet om dat met de leerkracht te bespreken.  
Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich goed voelt op school.
 
♦  Oudergesprekken
We beginnen het jaar met kennismakingsgesprekken voor alle ouders.  Gedurende het jaar zijn er in februari en juni/juli nog gesprekken. Bij de kleuters zien we alle ouders in ieder geval in februari en tijdens de andere gespreksrondes zijn de gesprekken facultatief. Bij deze gesprekken kunnen zowel de leerkracht als de ouders aangeven een gesprek te willen. Een afspraak voor een gesprek over de ontwikkeling van uw kind kan ook tussentijds in overleg met de desbetreffende leerkracht. Alle gesprekken vinden na schooltijd plaats.   
 
  Registratie - Rapportage
We maken gebruik van het registratiesysteem KIJK! Dit systeem bestaat uit diverse ontwikkelingslijnen die we bij de kinderen observeren. Misschien bent u al bekend met KIJK vanuit de dagopvang of het peuterwerk.
De ouders van de kleutergroepen ontvangen geen schriftelijke rapportage. Zij bespreken de ontwikkelingen van hun kind met de leerkracht(en) aan de hand van de gegevens van KIJK.
De kinderen van de kleutergroepen ontvangen aan het einde van het schooljaar een algemeen eindverslag.

  Een dag in de kleutergroep
De inloop
Om 08.20u gaat de bel. De kinderen en ouders van de kleutergroepen mogen  naar binnen.   
Elke ochtend beginnen we met een circuitmodel.   De kinderen gaan dan aan de slag met de werkjes/ ontwikkelingsmaterialen, die op de tafels klaar staan. Deze werkjes kunnen de kinderen zelfstandig maken.  De kinderen hebben een vaste plek en weten waar ze moeten gaan zitten.

Wilt u een afspraak maken met de leerkracht dan is het de bedoeling dat u een afspraak maakt na schooltijd.
Zouden er de eerste dagen wat tranen zijn, probeer dan het afscheid kort en duidelijk te houden.

Kringactiviteiten
We gaan zowel met de hele groep als met een klein groepje kinderen meerdere keren per dag aan de slag in de kring rondom taal, rekenen, drama, muziek, verkeer, Engels etc. Wij proberen de kringactiviteiten zoveel mogelijk af te stemmen op het thema van dat moment.
 
Speelwerkles
Tijdens de speelwerkles mogen de kinderen meestal zelf via het digikeuzebord kiezen met welk werkje/ hoek ze aan de slag gaan. Hierbij staat het spelend leren centraal! Denk aan hoeken/ werkjes, zoals een huishoek, bouwhoek, zand- en of watertafel, themahoek, lees- of luisterhoek, constructiehoek (lego etc.), knutselen, tekenen, schilderen, stempelen, computeren, ontwikkelingsmateriaal uit de kast etc.

Fruit eten en lunchen
Elke ochtend nemen we in de kleutergroepen een kwartiertje de tijd om een hapje fruit te eten.
Voor de kinderen is het handig als het fruit al geschild of gesneden in een bakje zit. Denk hierbij aan kiwi, sinaasappel, enz.  
Iedere leerling krijgt van school een eigen drinkbeker om water te kunnen drinken. De kinderen mogen zo vaak drinken als ze willen.
 
Op maandag, dinsdag en donderdag gaan we met  de kinderen in het eigen lokaal lunchen. Elk kind neemt hiervoor een eigen lunchpakketje en (beker/ pakje) drinken mee.
 
Bewegingsonderwijs
Het is mogelijk dat we  iedere dag van de week gaan gymmen in de kleuterspeelzaal. Elke week gaan de kleutergroepen gymmen in de grote gymzaal.  Bij goed weer gaan we vaak naar buiten; bewegen/ spelen met de fietsen, karren, klossen, ballen, touwtje springen, paardentuigjes, zandbakspullen etc.

  Praktisch
Voorzien van naam
Sommige kleuters vinden het nog moeilijk om hun eigen spulletjes te herkennen, daarom is het handig als deze van hun naam zijn voorzien. Denk hierbij aan de jas, das, rugzak/ tas, gymschoentjes, beker en fruitbakjes en lunchtrommeltjes.
 
Gymschoenen
Voor de gymles brengen de kinderen een paar gymschoenen mee. Deze blijven het hele jaar op school, zodat we op elk gewenst moment gebruik kunnen maken van de speelzaal.
De gymschoenen graag voorzien van naam en a.u.b. géén veters, omdat de kinderen de schoenen zelf aan- en uit moeten kunnen doen.
 
Bakje fruit en rugzak/ tas lunch
De kinderen eten op maandag, dinsdag en donderdag tussen de middag op school.
De kinderen nemen hiervoor een rugzak of tas mee naar school. Zou uw kind deze aan de kapstok willen hangen en het fruitbakje in de mand in de klas willen stoppen? Graag alles voorzien van naam.
Pakjes drinken mogen ook worden meegenomen.
Wij hebben op school wel de afspraak dat alle verpakkingen weer in het bakje/ tas mee naar huis worden genomen.
 
Jas en toebehoren
Het is handig als er een stevige lus aan de jas zit, zodat de jas aan de kapstok blijft hangen. In de winter een koord door de mouwen, waaraan de wanten of handschoenen vastzitten, voorkomt dat kinderen deze verliezen.
 
Kleding
Misschien vindt u het vreemd om over dit onderwerp in dit boekje iets te lezen.
Toch vinden wij het nodig om het volgende even te vermelden. Op school wordt gewerkt met verf, klei, plak, water, enz.  
Natuurlijk gebruiken we bij het werken schorten om de kleding te beschermen, maar we kunnen niet garanderen dat de kleding van uw kind altijd schoon blijft.
Speel-en werkkleding die tegen een stootje kan is het fijnst.
De kinderen mogen altijd buiten in de zandbak spelen, ook als het zand nat is!

Ongelukjes
Helaas gebeurt er weleens een ongelukje. We vragen u daarom om altijd verschoning in de tas van uw kind te hebben. Denk dan aan onderbroek, broek en sokken en eventueel een t-shirt, aangepast aan het seizoen. We verschonen uw kind dan met deze kleren op school.
De "natte" was hangen we in een tasje aan de kapstok. Helaas kunnen wij kinderen met "een grote boodschap" niet helpen met verschonen, omdat dit te tijdrovend is en we de klas niet zolang alleen kunnen laten. We bellen dan de ouders/verzorgers om dit te komen doen. Mocht uw kind  zijn/haar billen niet kunnen afvegen, vragen we u om dit met uw kind thuis te oefenen.
 
Traktaties verjaardagen
Een verjaardag is een feestelijke gebeurtenis en dat moet gevierd worden! De jarige staat immers centraal.
Wij streven uiteraard  naar een zo gezond traktatiebeleid. Daarom doen we een beroep op u als ouder om voor één kleine traktatie te zorgen.
Wanneer uw kind een bepaalde allergie of dieet heeft, geef dit dan door aan de leerkracht.

Belangrijk!!
In de jaarkalender en in het ouderportaal kunt u alle activiteiten en data terugvinden.
 
Met vriendelijke groeten,
Team KC Het Venster