Welkom op de groepspagina van groep 7 van KC Het Venster!

Dit schooljaar hebben we 30 leerlingen in onze klas. Juf Hanneke Bekx is er de hele week, op maandag t/m woensdag krijgen we voor diverse vakken hulp van juf Kim Verhofstad. Op maandag en donderdag hebben we meester Bram van Alphen in de klas. Hij studeert aan het ROC in Helmond om onderwijsassistent te worden.

Naast o.a. de vakken taal, rekenen en spelling werken we ook met IPC. Verder staan er nog een aantal andere bijzonderheden en belangrijke projecten;

- MediaMasters
De week van de MediaMasters is ieder jaar één van de leukste projecten van groep 7. In deze week worden we d.m.v. een film en een internetgame meegenomen in een spannend verhaal waarin onze groep de hoofdrol speelt. Door meer te leren over media, de gevaren van (digitale) media en het op een veilige manier gebruiken hiervan, kunnen we het mysterie samen oplossen. Tegelijkertijd leren we hoe we het beste om kunnen gaan met WhatsApp, privacy en nepnieuws. 

- De Nationale Voorleeswedstrijd
Dit jaar kunnen de leerlingen van groep 7 voor de eerste keer deelnemen aan de Nationale Voorleeswedstrijd. De voorleeswedstrijd bestaat uit verschillende rondes waarvan de 1e in de klas zal plaats vinden. Door te winnen kun je doorgaan naar de volgende rondes en uiteindelijk heb je zelfs de kans om dé Voorleeskampioen van Nederland te worden!

- Het Dode-Hoek project
Dit project maakt kinderen van groep 7 bewust van het gevaar van de dode hoek. Het project bestaat uit een aantal onderdelen. Eerst wordt in de klas een film vertoond. Vervolgens geeft een instructeur bij een echte vrachtwagen uitleg over de dode hoek. De instructeur is speciaal getraind voor het project. Ook mogen de leerlingen in groepjes van vijf in de cabine klimmen zodat ze zelf ervaren wat de dode hoek is.

- Het Verkeersexamen 
Het Veilig Verkeer Nederland (VVN) theoretisch Verkeersexamen toetst of de leerlingen de verkeerskennis beheersen, voldoende inzicht hebben in verkeerssituaties en of ze zich bewust zijn van het belang van veilig verkeersgedrag. Maar de praktijk is minstens zo belangrijk. In de periode van maart tot en met juni stappen veel leerlingen ook op de fiets voor het VVN praktisch Verkeersexamen. Tijdens het VVN praktisch Verkeersexamen toetsen we daarom of leerlingen de opgedane verkeerskennis kunnen toepassen en veilig gedrag vertonen in het echte verkeer.

- Werkstuk
In groep 7 gaan we ook voor het eerst een werkstuk maken. Hiervoor mogen we zelf een onderwerp kiezen. Op deze manier leren we hoe we informatie kunnen opzoeken, welke bronnen we hiervoor kunnen gebruiken en hoe we gevonden informatie in onze eigen woorden kunnen zetten.

Kortom, we hebben een leuk en leerzaam programma voor de boeg! Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in! 

Groetjes,
De leerlingen en leerkrachten van groep 7.