Wij werken met de rekenmethode: Pluspunt
                                                                                

In groep 3 werken we vooral met concrete materialen en realistische situaties en maken we een begin naar het werken in een werkboek.
De belangrijkste leerdoelen in groep 3 zijn:
*vooruit en achteruit tellen vanaf een willekeurig begingetal t/m 20
*vanuit de buscontext in erbij- en erafsommen een pijlnotatie hanteren
*hele uren aflezen op een analoge klok
*de getalsymbolen 0-20 kennen en die kunnen verbinden aan de juiste hoeveelheid en invullen op de getallenlijn
*de 5-structuur hanteren bij tellen in sprongen van 5, turven en het bepalen van ongesorteerde hoeveelheden tot 20
*kinderen beheersen de begrippen meer, minder, evenveel,  erbij en eraf en kennen het + en - teken

De methode bestaat uit 12 blokken en elk blok wordt afgesloten met een toets.
We werken ook met software op de computer.