Onderwijs (4 - 13 jaar)

Kleuters en groep 3 (4 - 6 jaar)
Wanneer je kind vier jaar is, is hij of zij welkom bij ons op de basisschool. Kinderen die bij ons peuteropvang hebben gehad, zijn al bekend met de kleutergroepen. Peuters en kleuters werken namelijk met dezelfde thema's en volgen veel dezelfde activiteiten. Ook komen de peuters geregeld op bezoek bij de kleuters om het lokaal, de kinderen en de leerkracht al te leren kennen. 

Net als bij de peuters, staat voor kleuters het spelend leren centraal. Wij zijn ervan overtuigd dat jonge kinderen het beste leren in de vorm van spel én van elkaar. Daarom zitten de jongste en oudste kleuters bij elkaar in dezelfde groep. Ook in groep 3 vinden we het spelend leren nog erg belangrijk. Daarom hebben we een gespecialiseerd team in huis dat gericht is op het jonge kind. Dit team houdt een duidelijke ontwikkellijn en inspiratiemethode aan.

Groep 4 tot en met 8 (6 - 13 jaar)
In ons onderwijs vinden we het belangrijk om naar de ontwikkeling van kinderen kijken. In de breedste zin van het woord. We werken aan basisvaardigheden als lezen, rekenen en spelling. Maar richten ons ook op talentontwikkeling en een kijk op de wereld vanuit ons Venster.


Kom je een keer langs? 
Ben je je aan het orienteren op een basisschool voor je zoon of dochter? Dan ben je van harte welkom om een keer bij ons langs te komen. Dan kunnen we je ons kindcentrum laten zien en vertellen hoe het er bij ons aan toe gaat. Het is fijn als je vooraf even een afspraak maakt met onze kindcentrumleider Joyce Martens via joyce.martens@stichtinggoo.nl of bel 0492 - 39 01 51.

Aanmelden?
Je hebt je keuze gemaakt en wilt je kind graag aanmelden voor het basisonderwijs op Kindcentrum Het Venster? Dat kan alleen op ons kindcentrum. Maak daarvoor een afspraak via 0492 - 39 01 51 of mail naar venster.info@stichtinggoo.nl.