Medezeggenschap

Ouderraad
Het Venster vindt het belangrijk dat een feestdag écht een feestje wordt voor de kinderen. Daarom heeft Het Venster heeft de ouderraad. Het doel van de ouderraad is om leuke activiteiten te organiseren voor alle kinderen op het kindcentrum, bijvoorbeeld met Sinterklaas, Kerst, carnaval en Pasen. Dit doen ze door een activiteit te ondersteunen tijdens het voorbereiden én uitvoeren ervan, zoals een schoolreisje. Ze vergaderen vijf tot zes keer per jaar volgens een vast schema dat ongeveer een jaar van tevoren bekend is.

Wij zijn heel blij met alle hulp die we van onze ouders mogen ontvangen. In het bijzonder willen we graag met onze Ouderraad met jullie delen. Zij ondersteunen ons bij diverse mooie activiteiten op Het Venster en zijn te bereiken via: venster.ouderraad@stichtinggoo.nl Kindcentrumraad (KC-raad)
Sinds juni 2020 zet de kindcentrumraad zich in voor zowel de opvang als het basisonderwijs. Hierin komen ouders en personeelsleden samen om meerdere agendapunten met elkaar te bespreken. De raad heeft vijf tot zes openbare vergaderingen per jaar en houdt ook rekening met de input van de GOO-raad. 

Het doel van de kindcentrumraad? Het waarborgen van de belangen van kinderen, personeel én ouders in een prettige en veilige omgeving. Er is ruimte voor het geven van advies, informatie wordt met elkaar gedeeld en er wordt gestemd. Denk bijvoorbeeld aan de verandering van de schooltijden: de kindcentrumraad moet dit goedkeuren voor de knoop wordt doorgehakt.

GOO-raad
Aan de kindcentra van GOO is ook een GOO-raad verbonden. Deze bestaat uit vertegenwoordigers namens ouders en personeel van de kindcentra van GOO. De GOO-raad bespreekt onderwerpen die GOO-breed zijn en de afzonderlijke kindcentra overstijgen. De GOO-raad heeft net als de KC-raad de taak om het bestuursbeleid te toetsen aan de wettelijke criteria en in te stemmen of advies uit te brengen bij besluiten die het bestuur neemt.

Wil jij ook meedoen? 
Lijkt het jou ook leuk om mee te helpen in de ouderraad of mee te denken in de KC-raad of de GOO-raad? Dat vinden wij heel fijn! Je bent van harte welkom om een keer mee te vergaderen om te kijken of het iets voor je is. Je kunt je vooraf aanmelden via kindcentrumleider Joyce Martens via joyce.martens@stichtinggoo.nl of via de goo-raad@stichtinggoo.nl